Công ty cổ phần Long Phú hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải và môi trường....

Tag Archives: Xử lý nước giếng khoan

Hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất 60.000l/h

5.0 01 Giới thiệu chung về hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất 60.000l/h Hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất 60.000l/h với khả năng xử lý nước vượt trội, hệ thống dễ dàng bảo trì, linh kiện thiết bị hiện đại phù hợp xử lý nước với các nhà máy […]