Công ty cổ phần Long Phú hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải và môi trường....

Dây chuyền lọc nước R.O

Linh kiện máy R.O công nghiệp

Thiết bị lọc nước dược phẩm, y tế

Vật liệu lọc nước