HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT DI – MIXED BED

Hệ thống lọc nước tinh khiết R.O-DI Mixbed
Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết DI Mixbed

Hệ thống lọc nước, khử khoáng bằng hạt nhựa Mixed Bed tạo ra nguồn nước siêu tinh khiết, điện trở suất có thể đạt mức > 18MΩ.cm