KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2016 VÙNG TÂY NGUYÊN

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9, 10 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 24/32 công trình có mực nước dâng, 5/32 công trình có mực nước hạ và 3/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,16m tại Thị trấn Phú Thiện – Phú Thiện-Gia Lai (C7a) và giá trị thấp nhất là 0,39m tại Đắk Tô – Đắk Tô – Kon Tum (LK135T).
Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,71m tại Ninh Gia – Đức Trọng – Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).
Theo dự báo, diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 1,0m đến 1,2m chủ yếu tập trung ở các huyện Lâm Hà – Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở TX. An Khê – Gia Lai.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng , có 25/27 công trình có mực nước dâng và 2/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 4,82m tại  Chư Hrông – Tp. Pleiku – Gia Lai (LK167T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại Tâm Thắng – Cư Jut -Đắk Nông(LK43T).
Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,96m tại Pơng Drang – Krông Buk – Đắk Lắc (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,95m tại Phú Hội – Đức Trọng – Lâm Đồng (LK113T).
Diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo được dự báo có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10 . Mực nước hạ thấp từ 1,0m đến 1,5m tập trung ở TP.Pleiku-Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 1,0m đến 1,5m   tập trung ở Cư Mgar-Đắk Lắk.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, trong đó có 54/70 công trình có mực nước dâng, 6/70 công trình có mực nước hạ và 10/70 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,40m TT. Phú Hòa – Chư Pah – Gia Lai (LK162T) và giá trị hạ thấp nhất là 2,04m tại Ea Ral-EaH Leo-Đắk Lắk (LK69T).
Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,04m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,22m tại Ia Hrú – Chư Sê- Gia Lai (LK169T).
Diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 1,5m đến 2,5m tập trung ở Đức Cơ-Gia Lai, TP. Pleiku – Gia Lai và Krông Pắk-Đắk Lắk. Mực nước dâng cao từ 1,5m đến 2,5m tập trung ở Đắk Đoa – Gia Lai.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 17/22 công trình có mực nước dâng, 2/22 công trình có mực nước hạ và 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị dâng cao nhất là 1,64m tại Ialy – Chư Pah – Gia Lai (lK62T) và giá trị thấp nhất là 0,60m tại Ngọc Bay – TP. Kon Tum (LK133T).
Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,21m tại Đắk Năng-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK131T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại Ea Kmút-Ea Kar-Đắk Lắk (LK52T).
Diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 1,5m đến 2,2m chủ yếu tập trung ở Đắk Tô – Kon Tum. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở TP.Kon Tum – Kon Tum.

Tác giả bài viết: dwrm

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Long Phú
Trụ sở: số 11, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Phone: 024.3234.3888 / Hotline: 0984.370.370
VPĐD phía Nam: 34 Đoàn Giỏi, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM
GĐKT KV phía Nam: 0975 831 555 - Mr Hà
Website: https://locnuocro.com.vn/
FB: https://www.facebook.com/moitruonglongphu
Email: longphujsc@gmail.com