Công ty Cổ phần Môi trường Long Phú

Chuyên gia xử lý nước, cung cấp giải pháp xử lý nước gia đình và xử lý nước thải chuyên xử lý nước thải công nghiệp, công nghệ xử lý nước siêu hạng dành cho ngành hóa chất và y tế, không chỉ là chuyên gia cung cấp giải pháp xử lý nước, xử lý nước thải mà chúng tôi còn cung cấp vật tư xử lý nước nhập khẩu từ Mỹ và các nước Châu Âu.

Trong thời điểm hiện tại nguồn nước bẩn gây hại cho sức khỏe mọi người đang là mối quan tâm của toàn nhân loại chính vì vậy mỗi người, mỗi gia đình cần biết cách xu ly nuoc, làm sạch nguồn nước sử dụng hằng ngày tránh uống nước chưa qua xử lý để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.