Công ty Cổ phần Long Phú - Chuyên cung cấp vật tư, thiết bị mạng viễn thông - điện nhẹ.