Công ty cổ phần Long Phú hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải và môi trường....