Công ty cổ phần Long Phú hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải và môi trường....

Tag Archives: thiết bị xử lý nước EDI

Thiết bị xử lý nước EDI

Giới thiệu chung về thiết bị xử lý nước EDI Thiết bị xử lý nước EDI là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ mới với phương pháp điện hóa liên tục để tách ION ra khỏi hợp chất của khoáng bằng màng lọc trao […]