XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN

Xử lý nước giếng khoan là công đoạn vô cùng quan trọng trước khi đem nước từ giếng lên sử dụng trực tiếp để hạn chết các loại bệnh do nước bẩn gây ra.

Xử lý nước giếng khoan

Xử lý nước giếng khoan

Các biện pháp xử lý nước giếng khoan mà bạn cần biết

Các nguồn nước giếng khoan ở vùng nông thôn đa số đều bị nhiễm các kim loại nặng như sắt mangan và các khoáng chất khác. Để có thể đưa vào sử dụng thì cần có các biện pháp xử lý là biện pháp lắng trong và biện pháp lọc.

Biện pháp lắng trong: lấy nước trực tiếp từ giếng sau đó để vào dụng cụ chứa nước một thời gian cho nước lắng cặn rồi đem sử dụng. Tuy nhiên phương pháp này chỉ có thể xử lý sơ lược các cặn bùn trong nước mà không thể diệt hết các vi khuẩn có hại.

Xử lý nước giếng khoan

Xử lý nước giếng khoan bằng thiết bị lọc

Biện pháp lọc: sử dụng dàn lọc nước tự động cho nguồn nước giếng khoan bị ô nhiễm. Phương pháp này chỉ phù hợp khi sử dụng cho nhiều hộ gia đình vì chi phí lắp đặt và bảo dưỡng rất tốn kém nếu chỉ sử dụng cho một hộ. Sử dụng dàn lọc tự động hiệu quả hơn rất nhiều so với phương pháp để lắng. Các tạp chất có hại đều được lọc ra để lại nguồn nước sạch tinh khiết.

Qua các thông tin về xử lý nước giếng khoan mà chúng tôi cung cấp, chúc các bạn sẽ có nhiều hiểu biết hơn về nguy cơ khi sử dụng nước nhiễm bẩn và từ đó sẽ sử dụng nguồn nước sạch và đảm bảo an toàn cho cuộc sống.